Svalövs kommun

Nyhetsarkivet

Här kan du läsa de nyheter som publicerats tidigare under året.

Nyheter från vald månad

 • 2019-05-21
  Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Vem blir Svalövsambassadör 2019?


  Vi behöver din hjälp med förslag på kandidater!

  Läs mer • 2019-05-21
  Skriv alternativtext här...

  EU-val 2019


  Den 26 maj är det val i Sverige till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren.

  Läs mer • 2019-05-20
  Foto på badet i Röstånga.

  Busstider för sommarens simskola


  Svalövs kommun har avtal med friluftsbadet på Nordic Camping Röstånga om drift av simskola och där kommunen ansvarar för simskolebussarna.

  Läs mer • 2019-05-20
  Skriv alternativtext här...

  Eleverna i Svalövs kommun tar sikte på 2040


  Som ett led i det pågående visionsarbetet anordnade kommunen workshops tillsammans med grundskole- och gymnasieelever i Svalövs kommun. Under dessa workshops diskuterades hur Svalövs kommun bäst ska utvecklas.

  Läs mer • 2019-05-20
  Se SVT:s inslag angående Parkskolans, Ängslyckans och Garvarens gemensamma hälsoprojekt.

  Parkskolans elever motionerar med de äldre på Ängslyckan och med brukarna på Garvaren


  Kolla in SVT:s inslag om när Parkskolans elever genomför rörelsegymnastik tillsammans med de äldre på Ängslyckan och med brukarna på LSS-boendet på Garvaren i Teckomatorp.

  Läs mer • 2019-05-15
  Vy över Jällabjär.

  Svenska Kaolin AB väljer att överklaga mark- och miljööverdomstolens beslut


  Den 29 april beslutade mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja Svenska Kaolin AB tillstånd att bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad. Nu väljer företaget att gå vidare genom att överklaga samt att få anstå till den 20 juni med talan och angivande av skäl för att söka prövningstillstånd i Högsta domstolen.

  Läs mer • 2019-05-15
  NSVA:s logotyp.

  Årlig spolning i östra delarna av Svalövs tätort


  Under perioden måndag den 20 maj till fredag den 24 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i de östra delarna av Svalöv. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30.

  Läs mer • 2019-05-15
  Skriv alternativtext här...

  Polisens mobila kontor utgår!


  På grund av omprioritering i verksamheten är mobila kontoret inställt den 16:e samt den 22:e och 23:e maj.

  Läs mer • 2019-05-10
  SvalövsBostäders logotyp.

  Intresserad av en lägenhet i SvalövsBostäders nya hus i Svalöv?


  AB SvalövsBostäder bjuder in till informationsmöte gällande det nya huset som är på gång på Ryttaregatan i Svalövs tätort.

  Läs mer • 2019-05-02
  Skriv alternativtext här...

  Detaljplaner för samråd (Solgården) och granskning II (Kågerödslund)


  Samråd till detaljplan för Felestad 27:47 m fl "Solgården " finns ute på samråd under perioden 8 till 29 maj. Samma datum gäller även för granskning II av Kågeröd 1:121 (Kågerödslund).

  Läs mer • 2019-05-02
  Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

  Lyssna på kommunfullmäktige


  Ta del av det som avhandlades vid mötet den 29 april genom att lyssna på sammanträdet.

  Läs merPublicerad: 2019-01-17

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun