Svalövs kommun

Mat inom Hemvården

Foto på nybakat bröd och olika kryddor.

Måltidsservice ansvarar för tillagning av mat och måltider till gäster och brukare inom särskilt boende, ordinärt boende, gruppboende samt "65 plus"-gäster som besöker någon av restaurangerna i våra äldreboende Solgården, Åsgården och Ängslyckan.

Information om Matdistribution

Du som har svårt att själv laga din mat kan få din lunch varje dag levererad till dig. Du kan välja mellan två maträtter varje dag förutom helger och helgdagar. Maten serveras varm. Det finns också möjlighet till olika typer av specialkost. Behoven av matdistribution bedöms av biståndshandläggare eller vårdplanerare i Svalövs kommun.

Lunch

Lunch tillagas i våra tre tillagningskök på Solgården, Ängslyckan och Åsgården. Maten är varierad och med hänsyn till årstid, önskemål med betoning på svensk husmanskost.

Det ska vi fira

Högtider är extra viktiga dagar där vi lagar mat enligt aktuell högtid.

Mål

Alla ska serveras god, vällagad mat och näringsriktig mat anpassad efter de boendes behov. Måltiden ska stimulera, så att felnäring undviks.

Näringsrekommendationer

Våra måltider planeras och tillagas utifrån livsmedelsverkets rekommendationer gällande riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. Till hjälp har vi kostdataprogrammet Mashie.

Matsedel

I Svalövs kommun har vi en särskild matsedel till äldreomsorgen där måltiderna planeras enligt Livsmedelsverket, ”Svenska näringsrekommendationer, SNR”.  I vår lunchmatsedel finns alltid ett alternativ att välja på förutom på lördagar, söndagar samt helgdagar.

Tillagning

Inom äldreomsorgen ansvarar köken för tillagning av lunch, efterrätt och kvällsmat. Vi strävar efter att laga mat från grunden samt utifrån matråd och önskemål.

Konsistensanpassad kost

Matglädje är lika viktig för alla – oavsett matens konsistens. Utseende, lukt och smak betyder mycket för vår upplevelse vid en måltid. Vid sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har alla rätt att serveras mat som är lätt att tugga och svälja och inte minst smaka bra. Vi arbetar för att utbilda vår personal inom kök samt kostansvariga kring tugg- och sväljsvårigheter.

Specialkost för äldre

I Svalövs kommun erbjuds individanpassad mat och måltider som motsvarar gällande riktlinjer utifrån svenska näringsrekommendationer (SNR). Bedömning av kost och insatser ska göras när den äldre skrivs in i någon form av boende och där bedömning utförs av sjuksköterska, dietist eller läkare och som sedan ligger till grund för den enskildes mat och måltider.

Matråd

Det är viktigt för oss att lyssna och ta till vara på de synpunkter och önskemål som finns kring maten som finns hos våra äldre. På varje äldreboende finns matråd med representanter för de boende, anhöriga samt vård – och måltidspersonal. Matråden är ett viktigt forum för att utveckla och förbättra maten och vara lyhörda för de äldres behov och önskemål.

Livsmedelshygien

Mat och måltider omfattas av en rad olika lagar och regler. I Svalövs kommun är samtliga anställda kök utbildade i egenkontroll (HACCP) och livsmedelssäkerhet. Vi följer gällande lagstiftning, bestämmelser och riktlinjer.

Utvärdering

Som ett led att ständigt utveckla och förbättra mat och måltider till våra gäster inom Svalövs kommun så har vi tagit fram en gästenkät med frågor som berör mat, måltiden, kvalitet och service. Dessa utförs en gång per år och ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Publicerad: 2020-01-07

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Matsedel äldreomsorgen

Kontakt

Kostchef

Ida Thrane
Tel: 0418-47 51 09
Mobil: 0709-47 51 09
E-post

Kontakt Måltidsservice

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun