Svalövs kommun

Kommun & politik

Alliansen styr i Svalövs kommun

Under den kommande mandatperioden, 2018-2022, är det allianspartierna Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna som tillsammans styr i minoritet.

Av kommunfullmäktiges totalt 35 mandat har den borgerliga alliansen 13 mandat, medan Sverigedemokraterna har 11 mandat och vänsterblocket med Socialdemokraterna, vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet tillsammans också har 11 mandat.

Kommunfullmäktiges presidium
Ordförande: Lennart Pettersson (C).
1:e vice ordförande: Ann Pettersson (M).
2:e vice ordförande: Ingrid Ekström (SD).

Kommunstyrelsens presidium
Ordförande: Fredrik Jönsson (C).
1:e vice ordförande: Angelie Fröjd (M).
2:e vice ordförande: ännu ej utnämnd.

Valberedningsnämnden
Ordförande: Ida Andersson (C).
Vice ordförande: Ingrid Ekström (SD).

Vigselförrättare
Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (L), Linn Wallin Alenius (FI) och Hans Lindström (SD).

Ombud för kommuninvånare som ej är medlem i svenska kyrkan
Fredrik Jönsson (C).

Nämnder och styrelser

Följande nämnder och styrelser är från förra mandatperioden. Dessa är verkställande till och med den 31 december, 2018.

Nya representanter för kommande mandatperiod kommer att väljas på kommunfullmäktigemötet den 17 december.

Bildningsnämnden
Till ordförande valdes Fredrik Jönsson (C).
Till vice ordförande valdes Kim Hellström (SD).
Till ny ledamot valdes: Bedrija Halilovic (S) och Elisabet Ripa (FI).
Till ny ersättare valdes Anneli Appelskog (C).

BT Kemi Efterbehandling
Till vice ordförande valdes Kim Hellström (SD).

Bygg- och räddningsnämnden
Till ordförande valdes Håkan Andersson (C)
Till vice ordförande valdes Teddy Nilsson (SD)
Till ny ersättare valdes Jörgen Esbjörnsson (C)

Krisledningsnämnden Till ordförande valdes Jan Zielinski (S).
Till vice ordförande valdes Teddy Nilsson (SD).
Till ledamöter valdes: Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Olof Röstin (M) samt Anneli Persson (S).
Till ersättare valdes: Émilie Lundgren (S), Eva Olofsson (C), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) samt Krister Olsson (S).

Samhällsbyggnadsnämnden
Till ordförande valdes Lennart Pettersson (C).
Till vice ordförande valdes Teddy Nilsson (SD)
Till ny ledamot valdes Charlotta Eldh (MP)
Till ny ersättare valdes Julius Hansson (S).

Socialnämnden
Till vice ordförande, tillika ledamot, i socialnämnden valdes Hans Lindström (SD).
Till ersättare valdes: Ingrid Ekström (SD) och Kristina Carlsson (FI).

Valnämnden
Till ordförande valdes Göran Winér (S).
Till vice ordförande valdes Ingrid Ekström (SD).

Till ledamöter valdes: Göran Winér (S), Kate Haeggström (C), Ingrid Ekström (SD), Per Olof Andersson (M) samt Annette Hallberg (S).
Till ersättare valdes: Gunnar Bengtsson (S), Björn Nordström (C), Kim Hellström (SD), Birgitta Zadenius (L) samt Lillemor Gisselbrecht (S).

Vård- och omsorgsnämnden
Till vice ordförande valdes Ingrid Ekström (SD).
Till ledamot valdes Martin Rosdahl (C).
Till ny ersättare valdes Marcus Donnerhag (S).

Bolagsstämmor
Till ny vice ordförande i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Lennart Pettersson (C) valdes Ingrid Ekström (SD).

Till nytt ombud för Svalövs kommuns aktier vid bolagsstämmor med AB SvalövsBostäder efter Karl-Erik Kruse (S) valdes Eva Olofsson (C).

Till ny suppleant i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Christer Laurell (C) valdes Johan Wigrup (C)

Till ny ledamot i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Lennart Pettersson (C) valdes Ida Andersson (C).

Till ny vice ordförande i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Lennart Pettersson (C) valdes Ingrid Ekstörm (SD).

Till nytt ombud för Svalövs kommuns aktier vid bolagsstämmor med AB SvalövsLokaler efter Karl-Erik Kruse (S) valdes Eva Olofsson (C).

Till ny suppleant i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Christer Laurell (C) valdes Johan Wigrup (C).

Till ny ledamot i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Lennart Pettersson (C) valdes Ida Andersson (C).

Till nytt ombud för Svalövs kommun vid KommunAssurans Syd AB bolagsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) valdes Jan Zielinski (S).

Till nytt ombud för Svalövs kommun vid Kommuninvest i Sverige föreningsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) valdes Lennart Petterson (C).

Till ny ersättare för ombud för Svalövs kommun vid Kommuninvest i Sverige föreningsstämmor efter Fredrik Jönsson (C) valdes Kim Hellström (SD).

Till nytt ombud för Svalövs kommun vid Kommunförbundet Skånes förbundsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) valdes Jan Zielinski (S).

Till nytt ombud för Svalövs kommun vid Skånes luftvårdsförbunds förbundsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) valdes Jan Zielinski (S).

Till ny ersättare ombud för Svalövs kommun vid Skånes luftvårdsförbunds förbundsstämmor efter Fredrik Jönsson (C) valdes Teddy Nilsson (SD).

Till ny ledamot i styrelsen för NSVA, Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB, efter Birgitta Jönsson (S) valdes Jan Zielinski (S).

Till ny ersättare i styrelsen för NSVA efter Fredrik Jönsson (C) valdes Teddy Nilsson (SD).

Till ny suppleant i styrelsen för Sydvatten AB efter Birgitta Jönsson (S) valdes Jan Zielinski (S).

Till ny ersättare för ombud vid AB Sydvattens bolagsstämmor efter Fredrik Jönsson (C) valdes Teddy Nilsson (SD).

Till ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Ida Andersson (C) valdes Christer Laurell (C).

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun