Svalövs kommun

Delegationsordningar

En delegeringsordning är en förteckning som beskriver vilka frågor som en nämnd överlåtit åt annan att fatta beslut om i nämndens ställe.

Här kan du se vilka beslutsområden som överlåtits i kommunens nämnder och vem som är beslutsfattare. Rätt att fatta beslut kan delegeras till en tjänsteman med stöd av kommunallagen.

 

Delegationsordning för Bildningsnämnden

BIN Del Antagen 2020-01-30PDF (pdf, 438.7 kB)

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

KS Del Antagen 2020-01-13PDF (pdf, 291.8 kB)

Delegationsordning för Myndighetsnämnden

MN Del Antagen 2020-01-20PDF (pdf, 728.4 kB)

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

SBN Del Antagen 2019-10-24PDF (pdf, 737.7 kB)

Delegationsordning för Socialnämnden

SN Del Antagen 2020-02-27PDF (pdf, 720 kB)

Delegationsordning för Styrelsen för BT Kemi efterbehandling

BTK Del Antagen 2018-10-03PDF (pdf, 291.5 kB)

Delegationsordning för Valnämnden

VN Del Antagen 2019-02-06PDF (pdf, 240.4 kB)

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

VON Del Antagen 2019-06-25PDF (pdf, 325.5 kB)

Delegationsordning för Överförmyndaren

ÖF Del Antagen 2018-11-06PDF (pdf, 314.7 kB)

Publicerad: 2020-04-06

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun