Svalövs kommun

Näringsliv

Fotokollage - näringsliv i Svalövs kommun.

Svalövs kommun stödjer en positiv utveckling av det lokala näringslivet och besöksnäringen - en näring som huvudsakligen består av små och medelstora företag.

Kommunens näringslivsstrategi har fokus på kommunal profilering, regional samverkan och förutsättningar för lokalt företagande.

Svalövs kommun ska på olika sätt samverka och stimulera, samt medverka till att skapa ett kreativt och framåtsträvande företagsklimat inom alla sektorer i kommunen.

Kommunens företagsservice består bland annat i att medverka i olika utvecklingsprojekt, bygga nätverk, ge råd och stöd i företagsfrågor, starta-eget frågor, vara bollplank i marknadsföring och profileringsfrågor, samt anordna mässor, utbildningar, temaarrangemang och mycket mer.

 

Publicerad: 2020-01-22

Sidansvarig: Gisela Christensson

Nyhetsbrev 2020

Läs senaste nyhetsbrevet från Näringsliv- och turism
Gilla Näringsliv på Facebook
Gilla Näringsliv på Facebook

Kontakt

Katarina Borgstrand

Utvecklings- och näringslivschef

Katarina Borgstrand
0418-47 53 20
E-post 

 

 

Näringslivsassistent

Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun