Svalövs kommun

Skolpeng

Brukarbaserat ersättningssystem — "pengsystem"

Systemet infördes den 1 januari 2009 och innebär att föräldrar väljer vilken grundskola de vill att eleven ska delta i och grundskolan erhåller då en ersättning per elev per månad från kommunen. Systemet gäller för både kommunala och externa grundskolor och omfattar grundresurs och tilläggsresurser.

Samtliga enheter, kommunala och externa, söker på lika villkor tilläggsresurser beroende på enskilda elevers behov.

Publicerad: 2020-01-10

Sidansvarig: Minela Smajlovic

Relaterade länkar
Kontakt

Ekonom
0418-47 53 11

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun