Svalövs kommun

Hållplatser och tidtabeller

VIKTIG INFO!


Nya tidtabeller gäller från måndag efter höstlovet
Detta gäller främst för Linåkerskolans elever som åker upphandlad skolskjuts. Ändringen har även krävt en marginell justering på en av Lunnaskolans morgonturer. Övriga elever på låg- och mellanstadiet kommer fortsätta åka vid samma tider.

Se över din tidtabell
De största tabellförändringarna är gjorda för elever som bor i området runt Kågeröd. De flesta tidtabellerna är helt orörda men förvaltningen rekommenderar Linåkerskolans elever att se över aktuella tabeller då det finns vissa ändringar både morgon och eftermiddag. Obs! ny uppdatering gjord 25/10.

Linåkerskolans elever boende i Kågeröds tätort:
Dessa elever kommer fortsätta att åka från ”hållplats Lunnaskolan” med en av Bergkvaras bussar med 50 sittplatser med: ny avgångstid: 8:18

I några veckor kommer det bli trångt på denna buss men situationen blir kortvarig. Den 15/12 justerar Skånetrafiken sina tidtabeller vilket kommer innebära nya direktiv inom kort.

Elever som reser med Skånetrafiken
Elever som har tagit sig till och från skolan med Skånetrafiken åker precis som tidigare efter höstlovet. Vissa tabellförändringar kommer dock ske efter den 15/12 då Skånetrafiken justerar sina tidtabeller. Mer info kommer inom kort.

OBS! Nya regler gäller för nästa läsår. Läs mer häröppnas i nytt fönster.

Bild på busshållsplats ute på landsbygden.

Kartor över hållplatser och tidtabeller för skolskjuts i Svalövs kommun.

Under "Relaterad information" till höger finns tidtabeller och hållplatskartor för respektive skola i kommunen.

Kontrollera också i tidtabellerna eftersom alla hållplatser inte trafikeras om det inte finns några elever som nyttjar dessa.

För information om linjetrafikens tidtabeller hänvisas till Skånetrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Se även nedan.

Höstens tidtabeller är preliminära. Mindre justeringar kan komma att göras. Gå därför in på hemsidan igen veckan innan skolstart för att se om tidtabellerna har uppdaterats.

Omorganisering
Under våren har skolskjutsen genomgått en större omorganisering för att möta Linåkerskolans önskemål om tidigare skolstart kl 8.40. Detta medför att de flesta av högstadiets elever kommer åka tidigare på morgonen än föregående år.

Omorganiseringen har även medfört att Billeshögsskolan kommer börja kl 08.00. Det är även en del förändringar i skolornas sluttider och därmed finns det även justeringar gjorda i eftermiddagarnas tidtabeller.

Elever hänvisade till upphandlad skolskjuts (Bergkvaras vita bussar):
En del av Linåkerskolans elever kommer detta läsår hoppa på de upphandlade bussarna samtidigt som eleverna på låg- och mellanstadiet.

För att finna rätt tabell för morgonens resor ska ni titta på respektive närskolas tidtabell då dessa är sammanslagna med Linåkerskolans morgonturer.

Elever hänvisade till Skånetrafiken:
Alla högstadieelever som reser med Skånetrafiken kommer behöva åka en avgång tidigare på morgonen - förutom eleverna från Röstånga som kommer kunna åka med samma avgång som tidigare på linje 243. För Linåkerskolans elever som hoppar på i Kågeröd finns en speciallösning, se nedan:

Speciallösning Kågeröd
För elever som tidigare hoppat på linje 230 i Kågeröd på morgonen finns det till hösten en speciallösning. Skånetrafiken har inte möjlighet att stötta upp med en extrabuss vid lämplig tidpunkt. Därför kommer dessa elever hänvisas till upphandlad skolskjuts på morgonen men eleverna erhåller busskort för att åka med linje 230 under eftermiddagens hemresa. Obs! Detta gäller enbart de elever som hoppar på i Kågeröds tätort. Övriga elever som bor utmed sträckan Billesholm-Svalöv kommer även i fortsättningen hoppa på linje 230 på morgonen - dock en avgång tidigare än föregående läsår.

Publicerad: 2019-10-25

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Nya Tidtabeller
OBS! Gäller fr.o.m. vecka 45

(uppdaterat 25/10)

Linåkerskolan (morgon)PDF (pdf, 617.7 kB)

Linåkerskolan (eftermiddag)PDF (pdf, 643.6 kB)

Lunnaskolan (endast mindre justering för "Buss 35" morgon)PDF (pdf, 580.2 kB)

Tidtabeller
Läsåret 2019/2020

BilleshögsskolanPDF (pdf, 563.1 kB)

HeleneborgsskolanPDF (pdf, 522.5 kB)

Linåkerskolan (morgon)PDF (pdf, 617.7 kB)

Linåkerskolan (eftermiddag)PDF (pdf, 643.6 kB)

LunnaskolanPDF (pdf, 578.4 kB)

MidgårdskolanPDF (pdf, 558.1 kB)

ParkskolanPDF (pdf, 537.1 kB)


Hållplatser

OBS! Hållplatserna på kartan gäller men den lila linjedragningen för rutten är inaktuell. Uppdatering är på gång.

BilleshögsskolanPDF (pdf, 241.8 kB)

HelenborgsskolanPDF (pdf, 208.2 kB)

LinåkerskolanPDF (pdf, 918.1 kB)

LunnaskolanPDF (pdf, 337.6 kB)

MidgårdPDF (pdf, 155.9 kB)

ParkskolanPDF (pdf, 87.1 kB)


Relaterade länkar
Kontakt

Planstrateg/skolskjuts-samordnare
Josefina Erlandsson
0418-47 50 19
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun