Svalövs kommun

Pågående detaljplanearbete

BILLEBERGA

Del av Billeberga 11:4
Samrådstiden gick ut den 8 juni 2020
FöljebrevPDF (pdf, 169.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 3.2 MB)
RiskutredningPDF (pdf, 327.3 kB)
VA-utredningPDF (pdf, 2.5 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.2 MB)

KÅGERÖD

Inga pågående planer

RÖSTÅNGA

Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68 "Odengården"
Samrådstiden gick ut den 29 juni 2020
FöljebrevPDF (pdf, 130 kB)
SändlistaPDF (pdf, 194.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 628.5 kB)
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)PDF (pdf, 945.4 kB)
Tekniskt PM GeoteknikPDF (pdf, 201.2 kB)

Röstånga 4:3 (Ekobyn)
Granskningstiden gick ut den 3 augusti 2020
FöljebrevPDF (pdf, 379.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 9.1 MB)
PlankartaPDF (pdf, 644.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.5 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 2.1 MB)
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 4.4 MB)


SVALÖV

Planprocess Samråd

Del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv Lantlyckan
Granskningstiden gick ut den 20 juli 2020
FöljebrevPDF (pdf, 718 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 3 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 569.5 kB)
VA-utredningPDF (pdf, 2.4 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 3.1 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 1.2 MB)
RiskutredningPDF (pdf, 571.1 kB)
Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 384.7 kB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 3.6 MB)
Riskbedömning avseende påvisade föroreningarPDF (pdf, 912.7 kB)

Planprocess granskning

Norra Svalöv 16:6 (Norra Kyrkvången)
Granskningstiden gick ut den 20 december 2019
FöljebrevPDF (pdf, 48.4 kB)
SändlistaPDF (pdf, 128.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 12.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 487.5 kB)
Arkeologisk utredningPDF (pdf, 8 MB)
VA-utredningPDF (pdf, 5.1 MB)

Planprocess Samråd

Felestad 27:47 m.fl. "Solgården"

Samrådstiden gick ut den 29 maj 2019
FöljebrevPDF (pdf, 382.7 kB)
SändlistaPDF (pdf, 196.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

 

TECKOMATORP

Teckomatorp 8:29-31 (upphävande av tomtindelning)
Samrådstiden gick ut den 20 juli 2020

FöljebrevPDF (pdf, 302.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 478.5 kB)
TomtindelningskartaPDF (pdf, 229.8 kB)

Processbild Samråd

Teckomatorp 7:53 m.fl. (Stationsnära läge)

Samrådstiden gick ut den 7 maj 2018
FöljebrevPDF (pdf, 46.1 kB)
SändlistaPDF (pdf, 47.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.9 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 6.5 MB)
RiskbedömningPDF (pdf, 1.3 MB)

Planprocess samråd

Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna)
Samrådstiden gick ut den 1 mars 2017
Vilar - inväntar BT Kemi
FöljebrevPDF (pdf, 323.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 419.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
Plankartaöppnas i nytt fönster
ChecklistaPDF (pdf, 43.2 kB)
SkissutredningarPDF (pdf, 1 MB)
Huvudstudie södra områdetPDF (pdf, 2.8 MB) 

Processbild Granskning

Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. "Teckomatorpsgården" Antagen av SBN men har ej gått vidare till Kf

PlankartaPDF (pdf, 1.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)

Processbild Granskning

Teckomatorp 9:7,7:1 "Teckomatorps verksamhetsområde" Granskning II.

Granskningstiden gick ut den 14 december 2016

FöljebrevPDF (pdf, 352.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 427 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.3 MB)

 

TÅGARP

Inga pågående planerLagakraftvunna detaljplaner

 

Processbild Laga kraft

Värmö 6:6
Laga kraft 2020 04 24

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 418.5 kB)
PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)


Kågeröd 1:121 "Kågerödslund"
Laga kraft 2020 01 11

PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 798.8 kB)

Kågeröd 3:18 m fl (Väg 1232 och 109)
Laga Kraft 2019 06 11
PlankartaPDF (pdf, 4.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)

Teckomatorp 6:1 m fl (Stationsområdet)
Laga kraft 2018 11 06  
Plan- och illustrationskartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.8 MB)

Södra Svalöv 32:1 m.fl. (Hjalmar Nilssons park)
Laga kraft 2018 06 17
PlankartaPDF (pdf, 2.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)

Felestad 27:57 "Bredingegatan"
Laga kraft 2018 04 25
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

Södra Svalöv 34:81 m fl "Ryttaregatan"
Laga kraft 2018 03 27
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
PlankartaPDF (pdf, 801.4 kB)

Kågeröd 3:19 m.fl. (Stödmur)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 567.6 kB)
PlankartaPDF (pdf, 727.7 kB)

Södra Svalöv 6:135 m.fl (Teknikhus)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 788.9 kB)
PlankartaPDF (pdf, 826.5 kB)

Södra Svalöv 9:33 m.fl. (Stationsområde, Järnvägsgatan)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 722.5 kB)
PlankartaPDF (pdf, 849.4 kB)

Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum)
Laga kraft 2017 08 22

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

Teckomatorp 20:1 (Flerbostadshus)
Laga kraft 2017 03 28

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 447.3 kB)

Kågeröd 5:129 m.fl. (Station)
Laga kraft 2015 05 11
Planbeskrivning​PDF (pdf, 1.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 6.4 MB)

Gluggstorp 2:1 m.fl. (Annero) i Tågarp
Laga kraft 2015 04 24

PlanbeskrivningPDF (pdf, 14.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)


Gällande planprogram

Planprocessprogramstatus.

PLANPROGRAM Billerga tätort
Samrådstiden gick ut den 4 oktober 2017
PlanprogramPDF (pdf, 5.1 MB)

Publicerad: 2020-08-06

Sidansvarig: Tobias Varga

Kontakt

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
e-post

Planarkitekt

Vlasta Sabljak
e-post

Planarkitekt

Anna Heyden
0418-475136
e-post

Planarkitekt

Tobias Varga
0418-47 51 25
e-post

Planarkitekt/

skolskjutssamordnare

Ida Bryngelsson
0418-47 50 19
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun