Svalövs kommun

Biträde av kontaktperson

Insatsen kontaktperson syftar till att ge den enskilde ett personligt stöd för att exempelvis kunna bryta social isolering.
Genom insatsen ska ett självständigt liv underlättas.

Insatsen kan tillgodose behovet av en vän/medmänniska när anhörigkontakt saknas eller behöver kompleteras.

Innehållet i insatsen skall utformas tillsammans med den enskilde och utifrån behov och önskemål.

Publicerad: 2019-11-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Enhetschef
Daniel Ahlström
0418-47 53 01
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun