Svalövs kommun

Boende/Boendestöd

Gruppboende, LSS

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Utgångspunkten i arbetet med barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar är att de så långt det är möjligt ska kunna växa upp tillsammans med sina familjer.


Barn eller ungdomar som av skilda skäl inte kan bo hos sina föräldrar kan beviljas boende i en annan familj (familjehem) eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar.
I en bostad med särskild service bor ett fåtal barn/ungdomar tillsammans och får stöd av personal.

Boende och boendestöd för vuxna
Att ha en egen bostad är grundläggande för att få en god livskvalitet, bostaden har stor betydelse för utvecklingen av identitet och självkänsla.

Individen kan behöva stöd i den dagliga livsföringen med insatser som ska tillgodose den enskildes psykiska,fysiska och sociala behov.

I Svalövs kommun finns olika typer av boende med särskild service för vuxna enligt LSS, och boendestöd enligt Socialtjänstlagen.


Gruppbostad
Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Gruppbostad består av ett litet antal lägenheter, maximalt sex (6) stycken, som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Även fritidsaktiviteter och möjlighet till socialt umgänge ingår i insatsen.

Servicebostad
För dig med mindre omfattande behov kan servicebostad vara ett alternativ. Servicebostad består av ett antal lägenheter, maximalt tolv (12) stycken, som har tillgång till gemensam service och personal. Lägenheterna kan ligga samlade, eller spridda i olika trappuppgångar i ett ordinärt flerfamiljshus, med gångavstånd till gemensamma utrymmen som personalen utgår ifrån.

Fritidsaktiviteter och möjlighet till socialt umgänge ingår i insatsen.

Boendestöd
Mobila teamet vänder sig till personer inom LSS som bor i egen lägenhet och är i behov av särskilt stöd och service. Insatsernas karaktär kan se olika ut för den enskilde då det är behovet som styr.

Du ansöker om bostad med särskild service eller boendestöd (Mobila teamet) hos LSS-handläggarna.

Publicerad: 2019-11-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterade länkar
Kontakt

Erik Ljungsgatan gruppbostad
0418-66 83 06

Enhetschef
Arjeta Mehmeti
0418-47 53 10
E-post

Kontakt

Bondegatan gruppbostad
0418-47 54 05
Kvarngatan servicebostad
0418-66 22 32

Mobila teamet
0734-47 25 35

Majorsgatan gruppbostad
0418-66 81 28

Enhetschef
Eva Mårdklint
0418-47 53 53
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun