Svalövs kommun

Daglig verksamhet

Foto på bakgruppen inom dagligverksmahet.

Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet är en rättighet för personer som tillhör personkretsen 1§ 1-2 LSS. Primärt avser insatsen personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte deltar i utbildning.

Den dagliga verksamheten ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt, men även ha habiliterandeinslag om behov föreligger. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter den enskildes intressen, behov och förutsättningar.

Att besöka daglig verksamhet ska vara både stimulerande och meningsfullt för individen.

Publicerad: 2019-11-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Enhetschef
Peter Jakobsen
0418-47 52 72
E-post

LSS-handläggare

0418-47 53 02

Daglig verksamhet - Garvaren
0418-47 54 11

Besöksadress
Garvaregatan 4
260 20 Teckomatorp


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun