Svalövs kommun

Habiliteringsteam

Region Skåne och kommunen delar på ansvaret för habilitering.

I Svalövs kommuns habiliteringsteam arbetar arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Teamet arbetar med personer som har LSS-insatsen särskilt boende eller daglig verksamhet.

En stor del av habiliteringen sker i vardagsmiljön och bygger på ett nära samarbete med viktiga personer runt den enskilde personen.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar för att möljiggöra, utveckla och träna personer till aktivitet och delaktighet i det dagliga livet.

Exempel på områden där du kan kontakta arbetsterapeuten inom LSS är handledning kring AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), bedömning kring kognitivt stöd samt förskrivning av hjälpmedel och intyg kring bostadsanpassning.

Sjukgymnast

Sjukgymnasten arbetar med behandling för utveckling av rörelseförmåga, funktion och möjlighet till delaktighet i samhället.

Exempel på områden där du kan kontakta sjukgymnasten inom LSS är motorisk bedömning, handledning kring fysisk aktivitet/träning,smärtlindrande behandlingar och förflyttningsteknik.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan arbetar för att personerna ska få den omvårdnad som behövs och att medicinska ordinationer blir genomförda.

Exempel på områden där du kan kontakta sjuksköterskan inom LSS är bedömningar gällande behov av egenvård/läkarkontakt samt frågor gällande omvårdnad, sårvård och delegering.


Publicerad: 2021-01-12

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterade länkar

  • Vuxenhabiliteringen
Kontakt

Helgfria vardagar

LSS sjuksköterska
0700-42 85 55

Arbetsterapeut
Helen Idbohrn
0709-45 10 80

Fysioterapeut
Malin Tuwezén
0709-47 50 57

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun