Svalövs kommun

Korttidstillsyn/vistelse

Foto på vuxen och barn som håller varandras hand.

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år utanför det egna hemmet

Barn som tillhör LSS kan många gånger ha ett fortsatt behov av tillsyn eftersom de av flera olika skäl inte klarar sig själv när föräldrarna studerar eller arbetar.

LSS ger barn över 12 år med funktionshinder rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet.
Tillsynen gäller före och efter skoldagen, samt under lov och ledigheter.

Korttidstillsyn ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull fritid.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på kortidshem, i stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Vistelsen kan både vara enstaka dagar och flera dagar.

Syftet med insatsen är både att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte och rekreation samt att anhöriga ska få avlastning.

Korttidsvistelse kan erbjudas både som regelbunden insats och vid akuta behov.

Vårdnadshavarna ansvarar för barnets transport till och från korttidsvistelsen.

Vill du bli stödfamilj?

Stödfamilj är en form av korttidsvistelse, vilket innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom med funktionshinder i ditt hem regelbundet under några dygn i månaden.

För barnet/ungdomen innebär stödfamiljsvistelsen miljöombyte och/eller rekreation, vilket kan leda till ett större kontaktnät utanför den egna familjen. För vårdnadshavarna innebär insatsen möjlighet till avlastning.

Om du har intresse för människor samt har tid och empati kan du göra en värdefull insats. Uppdraget som stödfamilj är betraktas inte som en anställning. Stödfamiljen får ersättning i form av arvode och omkostnader som betalas ut i efterskott.

Eventuella stödfamiljer genomgår en kontakfamiljsutredning innan ett skriftligt avtal upprättas mellan brukaren, stödfamiljen och kommunen. Stödfamiljen omfattas av sekretesslagen, vilket innebär att de tagit del av och skrivit under en försäkran om tystnadsplikt.

Intresseanmälan - stödfamilj
Gör din intresseanmälan här på webben. När vi mottagit anmälan kommer du att bli kontaktad för intervju.

Har du frågor, vänligen kontakta Mathilde Petersson, enhetschef korttidsvistelse, på tel, 0418-47 53 10, eller via e-post.

Publicerad: 2020-08-17

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Enhetschef
Marie Olofsson
0709-47 52 29
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun