Svalövs kommun

Personlig assistans

För att erhålla personlig assistans enligt LSS/LASS krävs att den enskilde tillhör LSS personkrets och har behov av denna insats för sina grundläggande behov.

Med grundläggande behov avses hjälp med personlig hygien, att inta måltider, att klä på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens behov och konsekvensen av funktionshindret.

Stödet är personligt och individuellt utformat. Det ska knytas till den enskilde personen och vara tillgängligt i olika former och dygnet runt. Hänsyn tas till den enskildes integritet och självbestämmande för att ge henne eller honom möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Man ska ges frihet att själv bestämma vem som ska vara assistent, i vilka situationer och när den ska ges. Om man inte själv kan uttrycka sina behov träder anhörig eller annan företrädare in.

Val av anordnare


Vem som ska anlitas som assistansanordnare kan man själv välja. Det är möjligt att själv vara arbetsgivare, välja ett kooperativ eller att anlita Svalövs kommun.
Publicerad: 2019-11-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterade länkar
Kontakt

Enhetschef
Louise Persson
0418-47 53 01
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun