Resor & inackordering för gymnasieelever

Ansökan om resekort görs i första hand digitalt. Du som elev måste vara myndig och ha tillgång till BankID för att kunna genomföra ansökan.

Är du inte myndig är det vårdnadshavare som ansöker om ditt resebidrag med hjälp av BankID. Det går även att skriva ut ansökningsblanketten och lämna in.

OBS! Ansökan om resekort måste göras inför varje nytt läsår.

Ansökan skickas in digitalt eller med vanlig post till:

Svalövs kommun
Resekort gymnasiet
268 80 Svalöv

Alternativt lämnas ansökan in i receptionen i Kommunhuset.

E-tjänst/blankett för att ansöka om resekort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resekortet är personligt och får ej överlåtas. Blir kortet förstört eller om du blir av med det kan ett nytt köpas i receptionen på Svalövs kommun. Det kostar 60 kronor, oberoende av när under terminen det inträffar.

Kortet ska sparas och är laddningsbart inför ett nytt läsår!

Mer information om resebidrag och inackorderingstillägg hittar du här nedan.

Dagliga resor

Resebidrag och resekort

Elev som är folkbokförd i Svalövs kommun och är studiehjälpsberättigad enligt studiestödslagen, har möjlighet att få ett resekort för dagliga resor.

Regelverk för resekort finns nedan. Ansökan görs i första hand via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns även möjlighet att skriva ut ansökan och skicka in till Svalövs kommun.

Beviljade resekort kommer att skickas hem där eleven är folkbokförd.

Resekortet är personligt och eleven ska skriva sitt namn på resekortets baksida. Mer information om kortet kommer i kortutskicket.

För dig som har ditt resekort kvar så kommer resekortet att laddas med biljett efter godkänd ansökan.

Du är berättigad till resekort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Mer information om resekort finns på Skånetrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tilläggsbidrag
Om du har mer än 6 kilometer från folkbokföringsadress till närmaste busshållplats kan du få ett tilläggsbidrag på 100 kronor per månad. Ansökan kan göras på blanketten för dagliga resor.

Kontantbidrag
Om kollektiva färdmedel saknas kan man få kontantbidrag. Bidraget betalas ut för fyra månader på höstterminen och för fem månader på vårterminen. Färdväg på minst 13 kilometer enkel resa ger 500 kronor per månad. Bidraget betalas ut kring den 20:e varje månad. Första utbetalningen under hösten är sista veckan i september och avser september och oktober. Ansökan kan göras på blanketten för resebidrag Länk till annan webbplats.. Kontantbidrag går inte att få samtidigt som man har ett resekort.

Regelverk - dagliga resor Pdf, 444.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Inackorderingstillägg

Tillägget avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Beloppet är för närvarande 1587 kr/mån i Svalövs kommun och stödet betalas ut till bankkonto eller via utbetalningsavi. Tillägget betalas ut för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Tillägget är anpassat till övriga nordvästskånska kommuner.

Elever som har reseavstånd överstigande 200 kilometer ges tillägg per månad enligt följande.

Reseavstånd från hemkommun till studieort:
200 kilometer, 500 kronor.
500 kilometer, 1000 kronor.

Ansökningsblankett för inackorderingstillägg hittar du under rubriken "Gymnasium" i vår e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du inte nöjd med beslutet från hemkommunen
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagandet skall insändas till:

Utbildningsförvaltningen
Svalövs Kommun
268 80 Svalöv​

Uppge namn, fullständig adress och telefonnummer i överklagandet. Tala om (i brevet) vilket beslut som överklagas. Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha.

Överklagandet skall ha inkommit till Utbildningsförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Utbildningsförvaltningen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Malmö för prövning, om beslutet inte ändras på det sätt ni begärt.

Regelverk - inackorderingstillägg Pdf, 519.7 kB, öppnas i nytt fönster.