Svalövs kommun

Resor & inackordering för gymnasieelever

Ansökan om resekort görs i första hand digitalt. Du som elev måste vara myndig och ha tillgång till BankID för att kunna genomföra ansökan. Är du inte myndig är det vårdnadshavare som ansöker om ditt resebidrag med hjälp av BankID. Det går även att skriva ut ansökningsblanketten via länken här bredvid.

Ansökan om resekort måste göras inför varje nytt läsår. Ansökan skickas in digitalt eller till: Svalövs kommun, Resekort gymnasiet, 268 80 Svalöv alternativt lämnas ansökan in i receptionen i Kommunhuset.

Regler för resekort finns till höger under relaterad information.

Resekortet är personligt och får ej överlåtas.

Blir kortet förstört eller om du blir av med det kan ett nytt köpas i receptionen på Svalövs kommun. Det kostar 60 kr oberoende av när under terminen det inträffar.

Kortet ska sparas och är laddningsbart inför ett nytt läsår.

Det finns mer information om t ex inackorderingstillägg och resebidrag på kommunens hemsida. Kvarstår frågor så är du välkommen att ta kontakt med Svalövs kommun.


”Hantering av personuppgifter: När du fyller i tillhörande blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: www.svalov.se/personuppgifter.”

Publicerad: 2021-05-11

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun