Svalövs kommun

Pågående detaljplanearbete

BILLEBERGA

Planprocessprogramstatus.

PLANPROGRAM Billerga tätort
Samrådstiden gick ut den 4 oktober 2017
FöljebrevPDF (pdf, 51.2 kB)
SändlistaPDF (pdf, 50.9 kB)
PlanprogramPDF (pdf, 5.1 MB)

Planprocess granskning


Värmö 6:6 (ändring av detaljplan)

Granskningstid 20 december 2019 - 17 januari 2020
FöljebrevPDF (pdf, 49.1 kB)
SändlistaPDF (pdf, 128.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 693.5 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 18.8 kB)
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 475.1 kB)

KÅGERÖD

Processbild - Antagande

Kågeröd 1:121 "Kågerödslund"
Laga kraft 2020 01 11

PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 798.8 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 793.4 kB)
Granskningsutlåtande IPDF (pdf, 931.5 kB)
Granskningsutlåtande IIPDF (pdf, 812.6 kB)

Processbild - Antagande

Kågeröd 3:18 m fl (Väg 1232 och 109)
Laga Kraft 2019 06 11
PlankartaPDF (pdf, 4.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)

Processbild Laga kraft

Kågeröd 5:129 m.fl. (Station)
Laga kraft 2015 05 11
Planbeskrivning​PDF (pdf, 1.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 6.4 MB)

Planptocessprogramstaus

Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum)
Laga kraft 2017 08 22

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

Processbild Laga kraft

Kågeröd 3:19 m.fl. (Stödmur)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 567.6 kB)
PlankartaPDF (pdf, 727.7 kB)

RÖSTÅNGA

Röstånga 4:3 (Ekobyn)
Samrådstiden gick ut den 5 augusti 2019
FöljebrevPDF (pdf, 346.8 kB)
SändlistaPDF (pdf, 312.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 8.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 460 kB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 2.1 MB)
GeotekniskutredningPDF (pdf, 515.1 kB)

SVALÖV

Planprocess granskning

Norra Svalöv 16:6 (Norra Kyrkvången)
Granskningstid 6 december - 20 december 2019
FöljebrevPDF (pdf, 48.4 kB)
SändlistaPDF (pdf, 128.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 12.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 487.5 kB)
Arkeologisk utredningPDF (pdf, 8 MB)
VA-utredningPDF (pdf, 5.1 MB)

Planprocess Samråd

Felestad 27:47 m.fl. "Solgården"

Samrådstiden gick ut den 29 maj 2019
FöljebrevPDF (pdf, 382.7 kB)
SändlistaPDF (pdf, 196.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

Planprocess Granskning

Södra Svalöv 32:1 m.fl. (Hjalmar Nilssons park)
Laga kraft 2018 06 17
PlankartaPDF (pdf, 2.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)

Processbild Laga kraft

Södra Svalöv 34:81 m fl "Ryttaregatan"
Laga kraft 2018 03 27
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
PlankartaPDF (pdf, 801.4 kB)

Processbild laga kraft

Södra Svalöv 6:135 m.fl (Teknikhus)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 788.9 kB)
PlankartaPDF (pdf, 826.5 kB)

Processbild Laga kraft

Södra Svalöv 9:33 m.fl. (Stationsområde, Järnvägsgatan)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 722.5 kB)
PlankartaPDF (pdf, 849.4 kB)

Processbild laga kraft

Felestad 27:57 "Bredingegatan"
Laga kraft 2018 04 25
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

TECKOMATORP

Processbild Samråd

Teckomatorp 7:53 m.fl. (Stationsnära läge)

Samrådstiden gick ut den 7 maj 2018
FöljebrevPDF (pdf, 46.1 kB)
SändlistaPDF (pdf, 47.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.9 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 6.5 MB)
RiskbedömningPDF (pdf, 1.3 MB)

Planprocess samråd

Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna)
Samrådstiden gick ut den 1 mars 2017
Vilar - inväntar BT Kemi
FöljebrevPDF (pdf, 323.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 419.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
Plankartaöppnas i nytt fönster
ChecklistaPDF (pdf, 43.2 kB)
SkissutredningarPDF (pdf, 1 MB)
Huvudstudie södra områdetPDF (pdf, 2.8 MB) 

Processbild Granskning

Teckomatorp 6:1 m fl (Stationsområdet)
Laga kraft 2018 11 06  
Plan- och illustrationskartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.8 MB)

Processbild Granskning

Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. "Teckomatorpsgården" Antagen av SBN men har ej gått vidare till Kf

PlankartaPDF (pdf, 1.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)

Processbild Granskning

Teckomatorp 9:7,7:1 "Teckomatorps verksamhetsområde" Granskning II.

Granskningstiden gick ut den 14 december 2016

FöljebrevPDF (pdf, 352.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 427 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.3 MB)

Processbild Laga kraft

Teckomatorp 20:1 (Flerbostadshus)
Laga kraft 2017 03 28

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 447.3 kB)

TÅGARP

Processbild Laga kraft

Gluggstorp 2:1 m.fl. (Annero) i Tågarp
Laga kraft 2015 04 24

PlanbeskrivningPDF (pdf, 14.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

Publicerad: 2020-02-04

Sidansvarig: Tobias Varga

Kontakt

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
e-post

Planarkitekt

Tobias Varga
0418-47 51 25
e-post

Planarkitekt/

skolskjutssamordnare

Ida Bryngelsson
0418-47 50 19
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun